Notulen en presentaties ALV de Marke van Ruinen d.d. 24-6-2023